Golden Island Incentive

Konsultacje

Spotkanie „Stąd do siebie” nie ma jednego sprecyzowanego, sztywnego programu.
Dla każdego z nas „stąd” zaczyna się bowiem gdzie indziej.
Startujemy z różnych miejsc, z różnego czasu, więc do każdego spotkania, przygotowania są indywidualne, z uwzględnieniem potrzeb, pragnień i zamierzeń gościa…
…ale także z uwzględnieniem osobistych upodobań.

1. Konsultacje – to pierwsze spotkanie on- line, na którym poznamy się bliżej, z klientem indywidualnym, przedstawicielem grupy osób zainteresowanych, czy też przedstawicielem korporacji.
Ustalimy aktualne wyzwanie, formy wspierające jego realizację, preferencje, oraz to czy możemy i czy chcemy razem współpracować.
Ustalimy, czy nasza współpraca będzie tylko on- line, czy na wyspie Porto Santo ?
Czy też w innej stworzonej przez nas formule?

2. Efektem pierwszych konsultacji, będzie przygotowany program, dostosowany do każdej osoby, grupy, firmy – indywidualnie.
Będzie on kierunkiem naszej drogi.
Jednakże elastycznym, dostosowującym się do „życia”.

3. Po akceptacji programu, rozpoczynamy naszą wspólną pracę – podróż.